Informações sobre o curso
601 visualizações recentes

100% online

Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.

Prazos flexíveis

Redefinir os prazos de acordo com sua programação.

Aprox. 26 horas para completar

Sugerido: 9 hours per module...

Turco

Legendas: Turco, Inglês

100% online

Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.

Prazos flexíveis

Redefinir os prazos de acordo com sua programação.

Aprox. 26 horas para completar

Sugerido: 9 hours per module...

Turco

Legendas: Turco, Inglês

Programa - O que você aprenderá com este curso

Semana
1
2 horas para concluir

Multivar 1'in Özeti, Dairesel Koordinatlarda Entegraller

İki değişkenli fonksiyonlardan hatırlatmalar: ikinci derece fonksiyonlar, kısmi türev ve iki katlı entegrallerdeki temel tanımlar ve geometrideki anlamları; iki değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegrallerdeki temel hesaplama yöntemleri, iki katlı entegral hesaplamasında sıranın öneminin örneklerle hatırlatılması; teğet düzlem ve diferansiyel; tam türev ve zincirleme türev. Yöne göre türev. Gradyan, Bu sonuçların üç ve “n” değişkenli fonksiyonlara genellenmesi....
3 vídeos (total de (Total 103 mín.) min), 1 leitura, 1 teste
3 videos
Dairesel Koordinatlarda İki Katlı Entegraller Ana Kavramlar29min
Dairesel Koordinatlarda Çözümlü Problemler35min
1 leituras
Modül Slaytları10min
1 exercício prático
Multivar 1'in Özeti, Dairesel Koordinatlarda Entegraller20min
Semana
2
3 horas para concluir

Türev Uygulamalarından Seçme Konular

İki değişkenli fonksiyonlarda Koordinat dönüşümleri ve Jakobiyan. Diverjans, Rotasyonel ve Laplasyen. Dairesel koordinatlarda gradyan. Doğanın dört temel kısmi türevli denklemi: dalga, sızma, Laplace denklemleriyle Schrödinger denkleminin tanıtılması. İki değişkenli sonuçların üç değişkene ve mümkün olan durumlarda “n” değişkene genellenmesi. Karmaşık değerli fonksiyonların özel yapısıyla kısmi türevler ve tam türev....
5 vídeos (total de (Total 144 mín.) min), 1 leitura, 1 teste
5 videos
Kısıtlama Altında Uç Değer ve Lagrange Çarpanı44min
Değişimler Hesabı20min
Gradyan ve Doğanın Temel Denklemleri31min
Dairesel Koordinatlarda Gradyan, Diverjans, Rotasyonel ve Laplasiyen26min
1 leituras
Modül Slaytları10min
1 exercício prático
Türev Uygulamalarından Seçme Konular48min
Semana
3
3 horas para concluir

Çok Değişkenle Zincirleme Türev ve Jakobiyan

En büyük ve en küçük değerler: yerel, mutlak ve kısıtlama altında. Kısıtlama altında en iyiyi arama (optimizasyon) ve Lagrange çarpanı yöntemi. Kısmi türevlerin uygulaması ile değişimler hesabına giriş....
5 vídeos (total de (Total 125 mín.) min), 1 leitura, 1 teste
5 videos
Sonsuz Küçük Alan, Hacım ve Jakobiyan17min
Üç Eğrisel Koordinatla Sonsuz Küçük Hacım ve Jakobiyan26min
Karmaşık Fonksiyonların Yapısı ve Cauchy-Riemann Teoremi22min
Sonsuz Küçük Yüzeylerin Gösterimleri 35min
1 leituras
Modül Slaytları10min
1 exercício prático
Çok Değişkenle Zincirleme Türev ve Jakobiyan24min
Semana
4
4 horas para concluir

Uzayda Yüzey ve Hacım Entegralleri

Uzayda yüzeylerin açık, kapalı ve parametrik fonksiyonlarla gösterilmeleri ve eğrisel koordinatlar. sonsuz küçük yüzey alanları seçeneklerinin birleştirilmiş bir yaklaşımla elde edilmesi. Uzayda küre, koni, paraboloitler gibi temel yüzeylerin tanıtılması ve bunları içeren alanlarla hesaplar....
10 vídeos (total de (Total 191 mín.) min), 1 leitura, 1 teste
10 videos
Genel Kavramlar18min
Sonsuz Küçük Hacım: Kartezyen koordinatlarda11min
Sonsuz Küçük Hacım: Silindir koordinatlarında11min
Sonsuz Küçük Hacım: Küresel koordinatlarda14min
Sonsuz Küçük Hacım: Genel Eğrisel koordinatlarda16min
Çözümlü Problemler I: Karşılaştırmalı koordinat uygulamaları11min
Çözümlü Problemler II: Karşılaştırmalı koordinat uygulamaları10min
Çözümlü Problemler III: Karşılaştırmalı koordinat uygulamaları25min
Çözümlü Problemler IV: Karşılaştırmalı koordinat uygulamaları12min
1 leituras
Modül Slaytları10min
1 exercício prático
Uzayda Yüzey ve Hacım Entegralleri40min
Semana
5
4 horas para concluir

Düzlemde Akı Entegralleri

Uzayda kapalı yüzeylerle tanımlanan hacımlar; sonsuz küçük hacımların birleştirilmiş yaklaşımla elde edilmesi. Jakobiyan ve sonsuz küçük hacım. Kartezyen, silindir ve küresel koordinatlarla uzaydaki yüzey ve cisimlerde üç katlı entegral hesaplamaları. Uzayda küre, koni, paraboloitler gibi temel yüzeylerle tanımlanan hacımlardan örnekler ve bunları içeren hacım hesapları....
10 vídeos (total de (Total 182 mín.) min), 1 leitura, 1 teste
10 videos
Düzlemde Çizgisel Entegraller: Ana Kavramlar19min
Düzlemde Çizgisel Entegraller: Çözümlü Problemler22min
Yoldan Bağımsız Çizgisel Entegraller ve Potansiyel24min
Çizgi Boyunca ve Çizgiye Dik Vektörlerin Entegrallerinin İkisi Birden Yoldan Bağımsız Olan Vektör Alanları11min
Temel Kavramlar ve Artık Değer Teoremi17min
Artık Değer Teoremiyle Çözümlü Problemler21min
Green Teoremlerine Yönlendirme16min
Green Teoremlerinin İspatları18min
Green Teoremleriyle Çözümlü Problemler16min
1 leituras
Modül Slaytları10min
1 exercício prático
Düzlemde Akı Entegralleri40min
Semana
6
4 horas para concluir

Düzlemde Green, Uzayda Stokes ve Green-Gauss Teoremleri

Vektör alanlarının tanıtılması; vektör alanlarıyla türev ve entegral. Düzlem eğrilerinde entegraller. Entegralin yörüngeye bağlı ve yörüngeden bağımsız olması. Düzlem eğrilerinde birinci ve ikinci Green teoremleri. Düzlemdeki Green teoremlerinin vektörler, rotasyonel ve diverjansla gösterimi....
5 vídeos (total de (Total 177 mín.) min), 1 leitura, 1 teste
5 videos
Çözümlü Problemler I: Uzayda Çizgisel Entegraller23min
Çözümlü Problemler II: Stokes Teoreminin Uygulanması54min
Çözümlü Problemler III: Green - Gauss Teoreminin Uygulanması 28min
Vektörlerin Ayrıştırılması ile Diverjans, Rotasyonel ve Laplasiyen'in Anlamları26min
1 leituras
Modül Slaytları10min
1 exercício prático
Düzlemde Green, Uzayda Stokes ve Green-Gauss Teoremleri40min
Semana
7
2 horas para concluir

Stokes ve Green-Gauss teoremleri ve doğanın korunum yasaları

Düzlemdeki Green teoremlerinden uzayda Stokes ve Green – Gauss teoremlerine geçiş. Uzayda Green – Gauss ve Stokes teoremleriyle yüzey ve hacım entegralleri. Diverjans, rotasyonel ve Laplasyen’in anlamı. Uzayda Green – Gauss ve Stokes teoremleriyle doğadan temel korunum denklemlerinin elde edilmesi. Kütle, elektrik yükü ve ısı enerjisinin korunmasında uygulamalar....
5 vídeos (total de (Total 99 mín.) min), 1 leitura
5 videos
Vektör Alanlarda Korunum Yasaları I: Momentum ve Katı Cisim Sürekli Ortamlar, Elastisite ve Elastik Dalga Denklemleri22min
Vektör Alanlarda Korunum Yasaları II: Sıvı Cisim Sürekli Ortamlar, Navier - Stokes ve Euler - Bernouilli Denklemleri 8min
Vektör Alanlarda Korunum Yasaları III: Gaz Cisim Sürekli Ortamlar, Navier - Stokes ve Akustik Dalga Denklemleri10min
Vektör Alanlarda Korunum Yasaları IV: Elektro – Manyetizma, Maxwell ve Elektromanyetik Dalga Denklemleri31min
1 leituras
Modül Slaytları10min
Semana
8
1 hora para concluir

Dönem Sonu Sınavı

...
1 teste
1 exercício prático
Dönem Sonu Sınavı48min

Instrutores

Avatar

Attila Aşkar

Prof. Dr.
Matematik Bölümü (Department of Mathematics)

Sobre Universidade Koç

Koç University is a leading liberal arts university located in Istanbul, Turkey; also recognized globally for facilitating cutting edge research in its full collection of Colleges, including Administrative Sciences & Economics, Engineering, Natural Sciences, Humanities & Social Sciences, Law, Nursing and Medicine. With its strong academic structure, research opportunities, international achievements, vivid social environment and wide range of job opportunities upon graduation, Koç University distinctively attracts attention. Now available online....

Perguntas Frequentes – FAQ

  • Ao se inscrever para um Certificado, você terá acesso a todos os vídeos, testes e tarefas de programação (se aplicável). Tarefas avaliadas pelos colegas apenas podem ser enviadas e avaliadas após o início da sessão. Caso escolha explorar o curso sem adquiri-lo, talvez você não consiga acessar certas tarefas.

  • Quando você adquire o Certificado, ganha acesso a todo o material do curso, incluindo avaliações com nota atribuída. Após concluir o curso, seu Certificado eletrônico será adicionado à sua página de Participações e você poderá imprimi-lo ou adicioná-lo ao seu perfil no LinkedIn. Se quiser apenas ler e assistir o conteúdo do curso, você poderá frequentá-lo como ouvinte sem custo.

Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao Aprendiz.