Informações sobre o curso
5.0
4 classificações
1 avaliações
100% online

100% online

Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Prazos flexíveis

Prazos flexíveis

Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Nível iniciante

Nível iniciante

Horas para completar

Aprox. 16 horas para completar

Sugerido: 5 hours/week...
Idiomas disponíveis

Swedish

Legendas: Swedish...
100% online

100% online

Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.
Prazos flexíveis

Prazos flexíveis

Redefinir os prazos de acordo com sua programação.
Nível iniciante

Nível iniciante

Horas para completar

Aprox. 16 horas para completar

Sugerido: 5 hours/week...
Idiomas disponíveis

Swedish

Legendas: Swedish...

Programa - O que você aprenderá com este curso

Semana
1
Horas para completar
4 horas para concluir

Varför skriver man?

Hej! Välkommen till första kursveckan! Nu kommer du att få tips på hur du steg för steg planerar ditt skrivande och hur du kan använda respons som ett medel för att göra dina texter bättre och utvecklas som skribent. Du kommer också att lära dig en del om vad som kännetecknar det akademiska skrivandet – för det är ju det som den här kursen handlar om. Under veckan får du reflektera över ditt eget skrivande och utbyta tankar med andra kursdeltagare i forumet. Nu kan du sätta igång med lektion 1!...
Reading
9 vídeos (Total de 27 min), 6 leituras, 2 testes
Video9 videos
Varför skriver man?4min
Att utvecklas som skribent2min
Skrivprocessen3min
Att skriva akademiskt, del 13min
Att skriva akademiskt, del 23min
Respons är en del av skrivandet3min
Att ta emot respons1min
Att ge respons3min
Reading6 leituras
Övning: Flödesskrivande10min
Genrer10min
Övning: Slagruta (text)10min
Övning: Slagruta (text med kommentarer)10min
Källor10min
Formulera responskriterier10min
Quiz1 exercício prático
Genrer8min
Semana
2
Horas para completar
6 horas para concluir

Hur bygger man en akademisk text?

Hej! Välkommen till vecka 2! Först av allt kommer du att få höra olika röster om akademiskt skrivande. Vi har intervjuat erfarna lärare och studenter som berättar om vanliga problem och fallgropar i skrivandet och delar med sig av sina bästa tips. Resten av veckan ägnar vi åt den akademiska texten som helhet: om hur du lägger texten på rätt nivå, om hur du disponerar och strukturerar. I slutet av veckan får du arbeta med syfte, frågeställning och slutsats i en egen text. Nu kan du gå till lektion 2! ...
Reading
7 vídeos (Total de 34 min), 5 leituras, 4 testes
Video7 videos
Att bygga en text3min
Att välja innehåll i texten5min
Den akademiska textens ryggrad6min
Att disponera en vetenskaplig text4min
Alternativ till IMRaD1min
Gör texten lätt att överblicka8min
Reading5 leituras
Övning: Abstraktionsnivå10min
Övning: Perspektiv10min
Övning: Håller ryggraden?10min
Utvärdera mellanrubriker10min
Övning: Leta metatext10min
Quiz2 exercícios práticos
Textens delar8min
Vad betyder IMRaD?8min
Semana
3
Horas para completar
7 horas para concluir

Hur ser det akademiska språket ut?

Hej igen! Den här veckan kommer vi att gå lite djupare in i texten. Vi kommer att tala om hur du framställer dig själv som skribent och hur du argumenterar på ett trovärdigt sätt. I slutet av veckan kommer du att lära dig hur du skapar flyt i texten och undviker vanliga språkfel. Avslutningsvis ska du själv skriva en text med en tydlig röd tråd. Nu kan du gå till lektion 3!...
Reading
12 vídeos (Total de 35 min), 2 leituras, 4 testes
Video12 videos
Skribentens röst3min
Tes och argument4min
Att skapa flyt i texten, del 1: Stycket1min
Att skapa flyt i texten, del 2: Styckeövergångar2min
Att skapa flyt i texten, del 3: Från känt till okänt2min
Att skapa flyt i texten, del 4: Sambandsord2min
Vad är en funktionell text?2min
Syftningsregeln2min
Symmetriregeln2min
Subjektsregeln2min
Sammandragningsregeln2min
Reading2 leituras
Övning: Hur syns författaren i texten?10min
Källor10min
Quiz1 exercício prático
Sambandsord10min
Semana
4
Horas para completar
1 hora para concluir

Vad innebär akademisk hederlighet?

Hej! Det här är sista veckan som riktar sig till dig som är student. Nu får du lära dig hur du refererar och citerar litteratur på rätt sätt. Det är det som kallas akademisk hederlighet och helt nödvändigt att känna till när du skriver i akademiska sammanhang. Nu kan du gå till lektion 4!...
Reading
2 vídeos (Total de 13 min), 3 leituras
Video2 videos
Referensers beståndsdelar6min
Reading3 leituras
Referenshanteringsprogram10min
Källor10min
Exempel på referenser10min

Instrutores

Avatar

Susanne Pelger

Associate Professor
Faculty of Science
Avatar

Sara Santesson

Lecturer
Department of Communication and Media

Sobre Lund University

Lund University was founded in 1666 and has for a number of years been ranked among the world’s top 100 universities. The University has 47 700 students and 7 500 staff based in Lund, Sweden. Lund University unites tradition with a modern, dynamic, and highly international profile. With eight different faculties and numerous research centres and specialized institutes, Lund is the strongest research university in Sweden and one of Scandinavia's largest institutions for education and research. The university annually attracts a large number of international students and offers a wide range of courses and programmes taught in English. ...

Perguntas Frequentes – FAQ

  • Ao se inscrever para um Certificado, você terá acesso a todos os vídeos, testes e tarefas de programação (se aplicável). Tarefas avaliadas pelos colegas apenas podem ser enviadas e avaliadas após o início da sessão. Caso escolha explorar o curso sem adquiri-lo, talvez você não consiga acessar certas tarefas.

Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao Aprendiz.