אתגרים בנושא פיתוח ותפעול של IT

video-placeholder
Loading...
Visualizar o programa do curso

Habilidades que você aprenderá

Cloud Computing Security, Security Modes, Privacy, Cloud Computing

Na lição

Module 3: מודול 3: מעקב אחר השירותים והפעולות של צוותי IT בענ

Ministrado por

  • Placeholder

    Google Cloud Training

Explore nosso catálogo

Registre-se gratuitamente e obtenha recomendações, atualizações e ofertas personalizadas.