אנרגיה וקיימות - זיהום

Loading...
Do curso por Tel Aviv University
מבוא לאנרגיה מתחדשת - Introduction to Renewable Energy
23 classificações
Na lição
אנרגיה מתחדשת - למה?

Conheça os instrutores

  • Professor Avi Kribus, Ph.D.
    Professor Avi Kribus, Ph.D.
    School of Mechanical Engineering
    Faculty of Engineering

Explore nosso catálogo

Registre-se gratuitamente e obtenha recomendações, atualizações e ofertas personalizadas.