2.2 הרצאת וידאו

Loading...
Do curso por Tel Aviv University
מבוא למדעי הפסיכולוגיה - Introduction to Psychological Science
54 classificações
Na lição
ביהביוריזם: החקר המדעי של התנהגות ולמידה

Conheça os instrutores

  • Galit Yovel, PhD
    Galit Yovel, PhD
    Full Prof.
    School of Psychological Sciences & Sagol School of Neuroscience

Explore nosso catálogo

Registre-se gratuitamente e obtenha recomendações, atualizações e ofertas personalizadas.