כיצד אנו תופסים את הזמן, ומה יש למדע להגיד על זה?

Loading...
Do curso por Tel Aviv University
Basic Notions in Physics - רעיונות מרכזיים בפיזיקה
41 classificações
Na lição
מושג הזמן בפיזיקה - הקשר למהירות האור ולשיקולים סטטיסטיים

Conheça os instrutores

  • Ron Lifshitz, Ph.D.
    Ron Lifshitz, Ph.D.
    Professor of Physics
    Raymond and Beverly Sackler School of Physics & Astronomy

Explore nosso catálogo

Registre-se gratuitamente e obtenha recomendações, atualizações e ofertas personalizadas.