مقطع فيديو: مرحبًا بكم في تخصص إدارة الموارد البشرية!

Loading...
Visualizar o programa do curso
Na lição
المناهج البديلة لإدارة الموارد البشرية

Ministrado por

  • John W. Budd

    John W. Budd

    Professor and Director

Explore nosso catálogo

Registre-se gratuitamente e obtenha recomendações, atualizações e ofertas personalizadas.