مقطع فيديو: الموارد البشرية؟ هذا ليس جيد … جدًا

Loading...
Visualizar o programa do curso

Avaliações

4.7 (29 classificações)
 • 5 stars
  23 ratings
 • 4 stars
  4 ratings
 • 3 stars
  1 ratings
 • 2 stars
  1 ratings
Na lição
المناهج البديلة لإدارة الموارد البشرية

Ministrado por

 • John W. Budd

  John W. Budd

  Professor

Explore nosso catálogo

Registre-se gratuitamente e obtenha recomendações, atualizações e ofertas personalizadas.