مقدمة

Loading...
Visualizar o programa do curso
Na lição
إعادة استخدام الرمز
في هذه الوحدة، ستتعرّف على الإجراءات والاستنساخ في Scratch، وسوف تقوم بتطبيق هذه الأفكار لإعادة استخدام الرمز الخاص بك.‏

Ministrado por

  • Dr Areti Manataki

    Dr Areti Manataki

    Teaching and Research Fellow
  • Inés Friss de Kereki

    Inés Friss de Kereki

    PhD

Explore nosso catálogo

Registre-se gratuitamente e obtenha recomendações, atualizações e ofertas personalizadas.