אנרגיה וקיימות - שינוי אקלים

Loading...
Do curso por Universidade de Tel Aviv
מבוא לאנרגיה מתחדשת - Introduction to Renewable Energy
18 ratings
Na lição
אנרגיה מתחדשת - למה?

Conheça os instrutores

  • Professor Avi Kribus, Ph.D.
    Professor Avi Kribus, Ph.D.
    School of Mechanical Engineering
    Faculty of Engineering