2.6 הרצאת וידאו

Loading...
Do curso por Universidade de Tel Aviv
מבוא למדעי הפסיכולוגיה - Introduction to Psychological Science
50 ratings
Na lição
ביהביוריזם: החקר המדעי של התנהגות ולמידה

Conheça os instrutores

  • Galit Yovel, PhD
    Galit Yovel, PhD
    Full Prof.
    School of Psychological Sciences & Sagol School of Neuroscience