שנת 1900 - האם חקר הפיסיקה הושלם?

Loading...
Do curso por Universidade de Tel Aviv
Basic Notions in Physics - רעיונות מרכזיים בפיזיקה
35 ratings

Conheça os instrutores

  • Ron Lifshitz, Ph.D.
    Ron Lifshitz, Ph.D.
    Professor of Physics
    Raymond and Beverly Sackler School of Physics & Astronomy