מהי תהודה?

Loading...
Do curso por Universidade de Tel Aviv
Basic Notions in Physics - רעיונות מרכזיים בפיזיקה
34 ratings
Na lição
רעיון האוניברסליות בפיזיקה - חלק א': תנודות

Conheça os instrutores

  • Ron Lifshitz, Ph.D.
    Ron Lifshitz, Ph.D.
    Professor of Physics
    Raymond and Beverly Sackler School of Physics & Astronomy